Invigning av 50-års jubiléet

Bilder från invigning av 50-års jubiléet