De femtio första åren

Hur det började; så här berättar föreningens förste ordförande Rune Hellström;

”I och med vårterminens slut 1968 i Lids storskola lades skolan ned. Då fick Lidsborna ett förslag från dåvarande Rönö kommun, att om det kunde bildas en bygdegårdsförening i Lid skulle kommunen skänka den gamla skolan till föreningen, innan Rönö kommun uppgick i Nyköpings kommun.

Ett ypperligt tillfälle, som måste tas till vara!

Ett ypperligt tillfälle, som måste tas till vara! På ett möte i januari 1969 bildades Lids bygdegårdsförening med en interimsstyrelse, som arbetade i ca 1 år. Ordförande blev undertecknad -Rune Hellström- och övriga ledamöter Ove Larsson-Ånsta, Louise Colliander-Ånsta, Bengt Klasson-Stora Lundby, Gun Pettersson- Sofielund, Eivor Hellström-Svista, Sune Karlsson-Centrum samt kommunens representant Greta Carlsson-Tallholm. Dessa kom också att ingå i den ordinarie styrelsen.”

50-års jubiléet  Jubileumsåret kommer invigas den 10 nov 2018.

En jubileumsgrupp har bildats för att ansvara för planering av bygdegårdsföreningens 50-årsjubileum. Här på hemsidan kommer det efterhand läggas in information om olika aktiviteter kopplade till jubiléet och det kommer även finnas dokumentation och bilder.

Vi tar med glädje emot förslag och synpunkter. Bilder som vi kan publicera på hemsidan är också välkomna. Vi hoppas också att många vill vara med och engagera sig praktiskt så att vi får ett fint och roligt jubileumsår! Nedan ser du vilka som ingår i jubileumsgruppen.

Du når oss genom att maila till jubileum@lidskyrkby.se